Marzec Budownictwo wykonuje pełen zakres czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę:

– uzyskiwanie warunków, opinii,
– analizy projektu pod kątem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– mapy do celów projektowych,
– badania geologiczne,
– adaptacje projektów typowych,
– projektowanie indywidualne,
– pełne pośrednictwo w procesie administracyjnym, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.