Marzec Budownictwo oferuje pełne wsparcie procesu inwestycyjnego:

– analizy pod kątem możliwości realizacji inwestycji,
– wstępne analizy kosztów,
– inwentaryzacje,
– kompleksowo wszystkie fazy projektowania wraz z uzgodnieniami ,
– uzyskiwanie pozwoleń i decyzji związanych z przygotowaniem inwestycji,
– wykonywanie kosztorysów,
– opinie, ekspertyzy.