Marzec Budownictwo świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie projektowania dla podmiotów służby zdrowia.
Na nasze portfolio składają się:

– przebudowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
– przebudowa Oddziału Zakaźnego
– przebudowa Oddziału Pulmonologii
– przebudowa Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii wraz z traktem porodowym
– przebudowa poradni ambulatoryjnych
– projekt Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Ponadto specjalizujemy się w projektach aptek. Realizowaliśmy kilkanaście inwestycji na terenie południowej Polski.

Szpitale:
– projekty dostosowawcze do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739)
– projekty koncepcyjne na zgłoszenie
– kompleksowe projekty budowlane

Apteki:
– inwentaryzacje lokali
– analiza pod kątem możliwości inwestycyjnych
– projekty koncepcyjne
– uzyskiwanie odstępstw
– dokumentacja na zgłoszenie
– kompleksowe projekty budowlane