Formularz wyceny prac projektowych

 

Imię i nazwisko (wymagane)

 

Adres email (wymagane)

 
Dokumenty formalne
Warunki przyłączeniowe mediów
Informacja dot. połączenia działki z drogą publiczną
Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Warunki zabudowy
Inne:

 
Projekt typowy
Posiadam
Nie posiadam projektu typowego (możliwość uzyskania zniżek);
Uwagi:

 
Zakres zamawianych prac projektowych:
Mapa do celów projektowych
Badania geologiczne
Projekt koncepcyjny
Projekt indywidualny
Adaptacja projektu typowego
Zmiany projektu typowego
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana
Kosztorys inwestorski
Inne:

 
Przyłącza:
Przyłącz wody
Przyłącz kanalizacji
Szambo
Przydomowa oczyszczalnia ścieków
WLZ energii elektrycznej (zalicznikowa linia energii elektrycznej)
WIG gazu (zalicznikowa linia gazu)
Inne: