Z naszych usług skorzystali między innymi:

– Komenda Główna Policji
– Komenda Stołeczna Policji
– Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
– 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie
– 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce
– Samodzielny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
– Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
– Szpital Powiatowy w Mielcu
– Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
– Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy – Zdroju
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
– Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku

oraz szereg powiatów, gmin, podmiotów instytucjonalnych oraz inwestorów prywatnych